Phiên dịch của Obama: 'Nhiệm vụ tuyệt nhất đời tôi'

Xã hội
Ông Anh Phạm, phiên dịch của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm Việt Nam, nói việc thực hiện công việc ngay tại quê hương là nhiệm vụ tuyệt vời nhất của cuộc đời ông.
Xem thêm