Phố bán thuốc “sung sướng” ở Hải Phòng

Xã hội
Trong giới dân chơi đất Cảng lâu nay vẫn truyền tai nhau, phố Lãn Ông là “thiên đường tình yêu” số 1 đất Cảng bởi muốn mua biệt dược kích dục chỉ cần đến phố Lãn Ông là có đủ loại "trên trời dưới bể".
Xem thêm