Quả bom 350 kg ở Nghệ An được hủy nổ

Xã hội
Quả bom Mỹ nặng 350 kg sót sau chiến tranh tại xã Nghi Lộc (Nghệ An) được cất bốc, di chuyển và tiêu hủy thành công.

VIDEO MỚI NHẤT