Quá trình xây dựng đập thủy điện lớn nhất nước Mỹ

Xã hội
Đập Hoover là đập thủy điện cao nhất và lớn nhất thế giới ở thời điểm hoàn thành, có kỹ thuật xây dựng đảm bảo an toàn hàng trăm năm.