Quân khu 9 bắn đạn thật nghiệm thu tổ hợp vũ khí

Xã hội
Tổ hợp vũ khí được nghiệm thu gồm pháo 85 mm, 76 mm, PPK 37 mm-2, pháo 105 mm, súng PKMS lắp trên xe M548.
Xem thêm