Quảng Ninh lần đầu đón tàu gần 180.000 tấn

Xã hội
Tàu ANNOU MAX khởi hành từ Australlia, chở 105.305 tấn than vào Việt Nam. Đây là tàu hàng có tải trọng lớn nhất từ trước đến nay làm hàng tại Quảng Ninh.