Quốc hội chất vấn: Tham nhũng có giảm, nhưng vẫn phức tạp

Xã hội
Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, tình hình tham nhũng đã có chiều hướng thuyên giảm, nhưng vẫn còn là vấn đề phức tạp, cần đẩy mạnh phòng chống trong thời gian tới.
Xem thêm