Rác Hương Khê đi Sài Gòn: Xác minh ngay người treo rác lên tàu

Xã hội
Một số người dân ở Hương Khê, Hà Tĩnh mang bao tải rác treo vào thành tàu để tàu chở đi nơi khác.
Xem thêm