RADIO từ Hoàng Sa: 5 tàu Trung Quốc hung hãn cản trở tàu CSB 8003

Xã hội
Từ Hoàng Sa, phóng viên Nguyễn Huy của báo Tiền Phong cho biết: 8h15 sáng 14/5, tàu CSB 8003 bị 5 tàu Trung Quốc kèm sát. Tàu 3411 hung hăng áp sát tàu CSB 8003 với khoảng cách 100m. Trong khi đó tàu 45011 của Trung Quốc chạy cắt mũi, chặn hướng tiến vào giàn khoan của tàu CSB 8003.