Rắn hổ mang chúa dài hơn 3m vào lán trại công nhân

Xã hội
Chuẩn bị nghỉ ngơi sau giờ làm việc mệt nhọc thì nhóm công nhân tá hỏa phát hiện một con rắn hổ mang chúa dài hơn 3m, nặng hơn 5kg tại khu vực lán trại.
Xem thêm