Rễ cổ thụ vươn dài như trăn, đe dọa nuốt chửng ngôi đền Campuchia

Xã hội
Những bộ rễ cây hàng trăm năm tuổi vặn xoắn kỳ dị, bao phủ mọi mặt và thống trị đền thờ Ta Prohm ở Campuchia.