Rừng Bà Nà - Núi Chúa cháy ngùn ngụt, thiêu rụi 100ha

Xã hội
Hôm qua, khu vực rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, Đà Nẵng bất ngờ xảy ra cháy. Đám cháy bắt đầu phát ra tại một khu rừng keo của người dân, tại khu vực Ngầm Đôi, thôn Hòa Hải, Đà Nẵng, sau đó lan sang khu vực rừng phòng hộ Bà Nà - Núi Chúa.
Xem thêm