Sa Pa 'khát', khách sạn tới tấp khoan giếng tìm nước ngầm

Xã hội
Nắng nóng kéo dài, các nguồn nước cung cấp cho thị trấn Sa Pa suy kiệt. Nhiều chủ nhà nghỉ, khách sạn ở Sa Pa phải khoan giếng tìm nguồn nước ngầm để tìm nước phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4.