DMCA.com Protection Status

Sân tập thể hình làm từ vật liệu tái chế dưới chân cầu Long Biên

Xã hội
Bãi tập thể hình dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) thu hút gần trăm người mỗi ngày, các dụng cụ được làm từ vật liệu tái chế.