Sắp có máy bay giao hàng không người lái to như Boeing 777

Xã hội
Các công ty lớn như Google, Amazon, UPS đang đẩy mạnh kế hoạch phát triển giao hàng bằng thiết bị bay không người lái bay cao hơn, bay xa hơn drone thông thường, thậm chí có khả thể vận chuyển 2 tấn hàng hóa và có kích thước tương đương với một chiếc Boeing 777.