Sáu cống ngăn triều 10.000 tỷ ở Sài Gòn có thể hoạt động cuối năm nay

Xã hội
Chủ đầu tư cam kết với Bí thư TP HCM Nguyễn Thiện Nhân sẽ đưa dự án hoạt động vào cuối năm nếu được bàn giao mặt bằng trước 30/6.
Xem thêm