Siêu du thuyền thế hệ mới: Vượt đại dương không tốn một giọt dầu

Xã hội
Với giá trị lên tới 200 triệu USD, siêu du thuyền thế hệ mới này được xem là chuẩn mực mới của ngành công nghiệp dành cho giới nhà giàu này.