Sông rạch Sài Gòn bị 'bức tử' như thế nào?

Xã hội
Theo Sở Quy hoạch và Kiến trúc TPHCM, hệ thống sông rạch chiếm 16,8% diện tích toàn TPHCM. Tuy nhiên đến nay, việc quản lý, khai thác các tuyến sông rạch còn nhiều bất cập...
Xem thêm