Sự thật mùi hôi ở Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước

Xã hội
Ngày 7/8, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cùng các đơn vị có liên quan đã mời người dân các quận huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Quận 7 xuống Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước để giám sát hoạt động của các nhà máy tại đây.
Xem thêm