Sức sống mãnh liệt của cây cầu 115 năm tuổi ở Thủ đô

Xã hội
Đã 20 năm nay cầu Long Biên (Hà Nội) chưa được sơn lại toàn bộ. Trụ, dầm và thành của cây cầu đã có tuổi đời tới 115 năm tuổi xuất hiện mối mọt, một vài điểm có nguy cơ sập vì giàn thép quá yếu. Hàng ngày vẫn cõng trên mình hàng ngàn lượt phương tiện qua lại nơi đây.
Xem thêm