Tại sao sản phẩm của Apple luôn đắt đỏ?

Xã hội
Có nhiều lý do để Apple "hét" giá sản phẩm, từ xây hình tượng cao cấp đến việc tìm cách cải thiện biên lợi nhuận vì doanh số giảm.
Xem thêm