Tân Bộ trưởng Giao thông: Không được tư túi, lợi ích nhóm khi làm BOT

Xã hội
"Giai đoạn vừa qua, cùng với các dự án nhà nước đầu tư, các dự án giao thông BOT đã tạo lên một diện mạo mới cho ngành giao thông cả nước, song các hạn chế cũng còn nhiều", tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể nói.
Xem thêm