Tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông vận hành ra sao?

Xã hội
Tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông có tốc độ tối đa 80 km/giờ, thời gian chạy toàn tuyến là 24 phút (dừng tại 12 ga). Có khoảng 600 nhân viên phục vụ khi dự án hoạt động, tức 50 người/km.
Xem thêm