Tên cướp bị bắt ngay tại cửa khi giật ba khay đựng 250 nhẫn vàng

Xã hội
Chưa kịp tháo chạy ra khỏi tiệm vàng, Lượng đã bị giữ lại cùng ba khay đựng nhẫn vàng.