Thanh niên lái Honda Winner tông xe đi ngược chiều tại Đà Lạt

Xã hội
Một thanh niên chạy Honda Winner 150 đổ đèo Tà Nung tại Đà Lạt đã lấn toàn bộ sang làn đường ngược chiều, gây tai nạn nghiêm trọng.
Xem thêm