Thanh niên xoay khối rubik 11 tầng nhanh như điện

Xã hội
Thanh niên trong video đã xoay khối rubik khủng 11 tầng chỉ trong vòng có 35 phút.