Thế lực thù địch lợi dụng kẽ hở trong cấp phép tác phẩm điện ảnh

Xã hội
Đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh (đoàn Hà Nội) cho rằng, quản lý cấp phép các tác phẩm điện ảnh còn lỏng lẻo, làm kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền những vấn đề về biển Đông.
Xem thêm