Thiết bị đọc chỉ số đồng hồ nước từ xa ở Sài Gòn

Xã hội
Thiết bị truyền sóng radio được gắn trong đồng hồ nước của mỗi hộ dân giúp nhân viên ghi chỉ số không cần vào nhà mà vẫn thu được thông số chính xác.