Thu giữ lựu đạn, bom xăng, bắt các đối tượng gây rối ở xã Đồng Tâm

Xã hội
Đài truyền hình Việt Nam cho biết, cơ bản nhóm đối tượng chống đối ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) đã bị bắt giữ hết.
Xem thêm