Thử thách dọn rác gây bão mạng thế giới

Xã hội
Một người dùng Facebook gây bão cộng đồng mạng thế giới với “thử thách dọn rác”, tạo nên một làn sóng mới trong việc bảo vệ môi trường.
Xem thêm