Thương tiếc tiễn đưa nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ

Xã hội
Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bắt đầu từ 7h30 phút ngày 22/3 tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.
Xem thêm