Thủy điện Hòa Bình chuẩn bị phương án xả lũ

Xã hội
Ban chỉ huy PCTT&TKCN Hòa Bình đề nghị huyện, xã tăng cường đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều, đặc biệt là việc ứng phó khi thuỷ điện xả lũ.