Thủy điện Hòa Bình xả cửa đáy, dân nô nức ra tắm bất chấp nguy hiểm

Xã hội
Đập thủy điện Hòa bình đang xả cửa đáy, người dân thành phố Hòa Bình nô nức đưa trẻ em ra tắm 2 bên đập bất chấp nguy hiểm.

VIDEO MỚI NHẤT