Tôm hùm đất nguy hiểm như thế nào?

Xã hội
Tôm hùm đất từng được nuôi thử nghiệm tại Phú Thọ, sau đó các nhà khoa học đề nghị không nhân giống phát triển.