Tổng Bí thư: Cần phải làm mạnh hơn nữa

Xã hội
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng việc xử lý các cán bộ vi phạm trong thời gian vừa qua mới chỉ là xử về trách nhiệm kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm về mặt Đảng, còn hình sự đang làm, các vụ khác cũng đang làm.
Xem thêm