Tổng Bí thư: Chống tham nhũng 'làm đến cùng, không bỏ dở'

Xã hội
Khi “lò đã nóng rực lên rồi” và trước những mong muốn của nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công cuộc chống tham nhũng còn nhiều việc phải làm và phải làm đến cùng, không bỏ dở giữa chừng.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT