Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đã 'chạy chức, chạy quyền' là không dùng

Xã hội
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, lần này phải quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn Đại hội đảng bộ các cấp từ nội dung cho đến công tác nhân sự của Đại hội, kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, đã chạy là không dùng.
Xem thêm