Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn biệt đồng chí Đỗ Mười

Xã hội
Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được cử hành trọng thể vào 9 giờ sáng nay (7/10) tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban lễ tang, đọc điếu văn tiễn biệt nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.
Xem thêm