Trải nghiệm nhà thông minh tiết kiệm điện ở Việt Nam

Xã hội
Với tính năng tự động và 'học' người dùng nhờ công nghệ AI, nhà thông minh có cách sử dụng đơn giản ngay cả với người già, trẻ em.
Xem thêm