Trang trại cá hồi thu hơn 2 tỷ đồng mỗi năm ở Thanh Hóa

Xã hội
Trang trại rộng 1,6 ha của ông Hà Khắc Sâm nằm huyện Lang Chánh nuôi gần 23.000 con cá hồi, cá tầm... mỗi năm xuất bán gần 10 tấn.