Trang trại nuôi dúi thu 2 tỷ đồng mỗi năm ở Thanh Hóa

Xã hội
Hơn 10 năm nuôi dúi, anh Lê Văn Lâm huyện Triệu Sơn đã có 4 trang trại với hàng nghìn con, cho doanh thu 700-800 triệu mỗi trang trại.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT