Trâu chọi đổ máu tìm ngôi vương

Xã hội
Hơn 30 trâu chọi đổ máu trên sới đấu kịch tính để tìm ra ngôi vương của Hội chọi trâu Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) 2017.
Xem thêm