Trộm bẻ khoá liên tiếp 2 chiếc xe máy nhưng bất thành ở Hà Nội

Xã hội
Tên trộm đến trước cổng nhà bẻ khoá chiếc xe máy, nhưng không khởi động được xe, liền tiếp tục bẻ khoá chiếc thứ 2 nhưng bất thành, sau đó lên xe đồng bọn rời khỏi hiện trường.
Xem thêm