Trộm chê tay ga lấy xe số

Xã hội
Thấy 4 chiếc xe máy dựng ngoài đường, một thanh niên tới gần quan sát, rồi hắn đến cạnh chiếc xe số dựng cạnh những chiếc xe tay ga và bẻ khóa. Vụ việc xảy ra tại phố Khương Trung, Hà Nội.