Trồng quế cay thu thành quả ngọt, thu lãi 10 tỷ đồng /năm

Xã hội
10 tỷ đồng/năm là doanh thu của hợp tác xã Quế hồi Việt Nam ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nhờ mô hình trồng quế hữu cơ.