Trụ điện nổ như pháo hoa giữa phố ở Sài Gòn

Xã hội
Hàng chục người đi đường một phen hú vía khi trụ điện cao áp nằm bên đường liên tiếp phát nổ bắn ra các tia lửa như pháo hoa kéo dài hơn 1 phút giữa phố ở Sài Gòn.
Xem thêm