Trung tâm triển lãm 800 tỷ đồng dang dở ở Thủ Thiêm

Xã hội
Sau 5 năm thi công, Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP HCM vẫn chưa hoàn thành do nhà thầu hạng mục nhôm kính ngưng thi công.