Trường học trăm tỷ tại Bắc Kạn chỉ có 9 sinh viên theo học

Xã hội
Được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị hàng trăm tỷ đồng, nhưng trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn đang đứng trước nguy cơ giải thể, do không có sinh viên theo học.