Trường thu học phí bằng rác thải

Xã hội
Học sinh tại một số trường ở Ấn Độ chỉ cần nộp rác thải nhựa mỗi ngày sẽ được học miễn phí. Đây là dự án giúp hạn chế thói quen đốt rác thải nhựa của mỗi gia đình.