DMCA.com Protection Status

Từ đêm nay, miền Bắc rét cắt da cắt thịt

Xã hội
Từ đêm nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào đợt rét đậm nhất từ đầu đông. Không khí ảnh hưởng đến cả Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ.